Kontakt


Kontakt Info

Address25270 Bezdan,
Somborski put bb

Telefon 025 810-369

Email uprava@vodovodbezdan.rs

Podaci

Osnovne informacije:

> JKP Vodovod Bezdan
> Somborski put bb
> 25270 Bezdan
> Email: vodovodkom@mts.rs
> Telefon: 025 810-369
> PIB: 100613555
> Matični broj: 08189544
> Šifra delatnosti 3600
Brojevi računa preduzeća:

> Poštanska štedionica: 200-2825680101040-80
> Banka Intesa: 160-924754-14
> Vojvođanska banka: 355-1002906-59
Radno vreme:

> Uprava preduzećaa 07-15 časova
> Tehnička služba obavlja poslove u kontinuitetu tokom dana - 24 časa, svih 7 dana u nedelji (24/7)
Telefoni za kontakt:

> Uprava preduzeća 025 810-369
> Služba za reklamacije : 025 810-369 u periodu od 07 do 15 časova
Upravljačka struktura

Rukovodstvo preduzeća
direktor Dejan Kubatov, dipl.inž.tehnologije
Nadzorni odbor
1. Levente Čapo
dipl.inž.šum. - predsednik Nadzornog odbora
2. Radomirka Žiža
dipl.pravnik - član Nadzornog odbora
3. Pest Slavica
dipl.pravnik- član Nadzornog odbora -predstavnik zaposlenih

Kontakt Info

Adresa: 25270 Bezdan, Somborski put bb

Besplatna info linija: 0800-333-115

Telefon: 025/810-369

E-mail: uprava@vodovodbezdan.rs

O nama

Informator o radu

Radno vreme: 7-15 časova

Tehnička služba obavlja poslove u kontinuitetu tokom dana - 24 časa, svih 7 dana u nedelji (24/7)